Aktualności

Spotkanie dla uchodźców ukraińskich o zapomogach pieniężnych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Spotkanie dla uchodźców ukraińskich o zapomogach pieniężnych / Зустріч для українських біженців щодо фінансових пільг
🇵🇱 Spotkanie informacyjne skierowane jest do uchodźców z Ukrainy, a więc osób, które przyjechały do Polski po 24.02.2022 roku, i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Osoby, które kwalifikują się do pomocy finansowej to:
  • osoby z niepełnosprawnościami (+ opiekun)
  • osoby w wieku 60+ (od rocznika 1962 roku bez względu na dzień i miesiąc urodzenia)
🇵🇱 Szczegóły dotyczące oferowanej pomocy:
  • w ramach projektu oferujemy pomoc finansową na 6 miesięcy
  • miesięczna kwota zapomogi to 710 zł na osobę (w przypadku większej liczby osób spełniających kryteria w rodzinie/gospodarstwie domowym - kwota ta będzie pomnożona przez liczbę osób)
  • pomoc wypłacana jest albo na polski rachunek bankowy beneficjenta, albo (w przypadku niemożliwości otwarcia rachunku) na kartę bankomatową dystrybuowaną bezpośrednio przez Fundację PCPM.
ZORGANIZUJEMY SPOTKANIE INFORMACYJNE, jeśli zarejestruje się 50 osób zainteresowanych otrzymaniem zapomogi.
Rejestracja jest obligatoryjna pod tym linkiem https://forms.gle/4DSkfRda3HQuv2hL6 i najlepiej dokonaj jej Teraz! Zarejestrowane osoby powiadomimy o dacie i godzinie spotkania.
--------------------------------------------------------------
🇺🇦 Інформаційна зустріч орієнтована на біженців з України, тобто людей, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та перебувають у особливо скрутному становищі. Люди, які мають право на фінансову допомогу, включають:
  • Люди з обмеженими можливостями (+ опікун)
  • Люди віком 60+ (1962 р.н., незалежно від числа та місяця народження)
Деталі пропонованої допомоги:
  • В рамках проекту ми пропонуємо фінансову допомогу на 6 місяців
  • Місячний розмір допомоги становить 710 злотих на особу (у разі більшої кількості осіб, які відповідають критеріям у сім'ї / домогосподарстві - ця сума буде помножена на кількість осіб)
  • Допомога виплачується або на польський банківський рахунок одержувача, або (якщо рахунок неможливо відкрити) на банкоматну картку, яку розповсюджує безпосередньо Фонд PCPM.
🇺🇦 МИ ОРГАНІЗУЄМО ІНФОРМАЦІЙНУ ЗУСТРІЧ, якщо 50 осіб зацікавлені в отриманні реєстру надбавок.
Реєстрація обов’язкова за посиланням https://forms.gle/4DSkfRda3HQuv2hL6 і краще зробити це зараз! Про дату та час зустрічі зареєстровані будуть повідомлені.